با سلام همراهان گرامی

با نوجه به اعلام دیتاسنتر و افزایش قیمت ها به اطلاع میرساند

تمامی تلاش ما تا به امروز نگهداری کیفیت سرویس ها و همچنین ارتقای تجهیزات زیرساختی به منظور افزایش رضایت شما عزیزان بوده است اما با توجه به شرایط فعلی و افزایش 100 درصدی هزینه های نگهداری تجهیزات  و افزایش قیمت ارز نسبت به 6 ماه گذشته چاره ای بجز افزایش قیمت سرویس ها نخواهیم داشت. طبق بررسی انجام شده امسال با توجه به شرایط ذکر شده 45 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت و از اول تیر ماه این تغییرات بر روی سرویس ها اعمال میگردد. از اینکه در تمامی شرایط پشتیبان ما هستید بسیار سپاسگزار هستیم.

 

با احترام  آپ تل 

 Sunday, June 21, 2020

« بازگشت