قطع شدن لینک اسیاتکی و قطع شدن سرویس ها

با سلام 

طبق اعلام شرکت اسیاتک لینک وایرس دارای اختلال میباشد. لذا سرویس ها تا رفع اختلال قطع میباشد ازصبر و  شکیبایی شما سپاسگزاریم

 

مشکل رفع گردیده و سرویس ها پایدار میباشد

9th Jan 2021