افزایش بهای سرویس و خدمات 30%

با سلام از آنجایی که هزینه های کولوکیش 35% الی 50% افزایش داشته و هزینه سخت افزار و دستمزد و بیمه در سال 1400 جهش بالای نموده . .مجموعه آپ تلز تمام تلاش خود را نمود تا افزایش قیمتی نداشته باشیم اما ... ادامه مطلب »

25th Oct 2021