پنل پیامکی

گارانتی برگشت وجه 48 ساعت

پنل پیامکی پایه

* بدون خط خدماتی
*%۲۰امکانات سامانه پیامک
*سرویس یک سال شمسی رایگان

پنل اقتصادی

ارسال به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیام صوتی
2 خط اختصاصی
700 پیامک هدیه
40% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید
کدخوان و گارانتی چک

پنل شرکتی

ارسال به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیام صوتی
2 خط اختصاصی + خط 021
1000 پیامک هدیه
80% امکانات سامانه
دائمی، بدون هزینه تمدید