با سلام از آنجایی که هزینه های کولوکیش 35% الی 50% افزایش داشته و هزینه سخت افزار و دستمزد و بیمه در سال 1400 جهش بالای نموده .

.مجموعه آپ تلز تمام تلاش خود را نمود تا افزایش قیمتی نداشته باشیم اما متاسفانه یا باید از کیفیت خدمات کم میشد یا افزایش قیمت

از آنجایی که سروران گرامی به این مجموعه اعتماد نموده اند و اپتل نیز کم کردن کیفیت سرویس را خارج از اصول حرفه ای میداند

لذا چاره ای جز افزایش بهای خدمات نداشتیم. لذا ضمن عرض پوزش از مشتریان گرامی خدمات این مجموعه از اول ابان ماه 1400 با افزایش 30% همراه خواهد بود. 

با تقدیم احترام آپ تلزMonday, October 25, 2021

« بازگشت